H SoftOne Τechnologies ΑΕ ιδρύθηκε το 2002 και είναι μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην Ελλάδα στην ανάπτυξη συστημάτων ERP, CRM και Cloud υπηρεσιών.

Η SoftOne αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή στις CLOUD υπηρεσίες έχοντας επανειλημμένα βραβευτεί για τη συνεισφορά της στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό λύσεων υψηλών προδιαγραφών.

Η Indata-X αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές και είναι επίσημος συνεργάτης της SoftOne. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε την πώληση, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και συντήρηση κάθε πακέτου λογισμικού που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας.

ΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Στις μέρες μας, κάθε επιχείρηση οφείλει να ακολουθεί το μοντέλο της λεγόμενης ‘’ανοικτής» επιχείρησης’’
Πρέπει απαραίτητα να είναι εξωστρεφής και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς με ευελιξία και αμεσότητα. Μία «καινοτόμα» επιχείρηση έχει άμεση ανάγκη από ένα σύγχρονο λογισμικό μηχανογράφησης που θα της παρέχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και να έχει πλήρη σύνδεση με άλλα συστήματα και εφαρμογές.

H SoftOne ως πρωτοπόρος στον τομέα αυτό έχει δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές ικανές να δώσουν λύσεις σε κάθε επιχείρηση (μικρή ή μεγάλη) και για κάθε κλάδο αγοράς.

Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Η SoftOne έχει αναπτύξει πρότυπα εφαρμογών με βάση τα Διεθνή Standards τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, από τον αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής έως έναν ολοκληρωμένο κύκλο ανάπτυξης. Δυνατότητα επιμερισμού της επεξεργαστικής ισχύος ή/και της βάσης δεδομένων σε περισσότερους του ενός server για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.

Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα

Το SoftOne χαρακτηρίζεται για την ευελιξία του. H ευελιξία αυτή καθιστά το SoftOne ως την ιδανική λύση για μικρές και μεγάλες εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους. Αποτελεί το ιδανικό software για να καλύψει όλες τις ανάγκες από μια μικρή παραγωγική παραγωγική μονάδα μέχρι έναν ολόκληρο όμιλο επιχειρήσεων

Απεριόριστες Δυνατότητες

To SoftOne λογισμικό αποτελεί την οριστική λύση σε προβλήματα οργάνωσης και πληροφόρησης. Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται εύκολα & απλά χωρίς τη σπατάλη χρόνου καθώς όλες οι ενέργειες έχουν ήδη προβλεφθεί σχολαστικά στον κεντρικό κώδικα και στις παραμέτρους του συστήματος.

OI ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ SOFTONE

Το ERP είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μίας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΕRP μπορεί να ενοποιήσει το σύνολο των τμημάτων μίας επιχείρησης σε μία βάση δεδομένων: την παραγωγή, την αποθήκη, τις πωλήσεις, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανθρώπινους πόρους εν γένει, την οικονομική διεύθυνση, σε μία βάση δεδομένων.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών-CRM (Customer Relationship Management) είναι μία επιχειρηματική στρατηγική ή αλλιώς η μεθοδολογία που στοχεύει στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών μίας επιχείρησης μέσω της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών.

Οι ανάγκες για αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στηρίζονται σε τεχνολογικά προηγμένα λογισμικά συστήματα όπου βοηθούνε τους HR managers να προσαρμόσουν την διαχείριση των τμημάτων τους αξιοποιώντας τις ισχύουσες νομοθεσίες για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι συνθήκες του διαρκώς αυξημένου ανταγωνισμού και η ανάγκη για λειτουργία χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, επιβάλει την αξιοποίηση λύσεων επιχειρησιακής φορητότητας που θα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις εργασίας εκτός γραφείου. Με τη βοήθεια των Web και Mobile εφαρμογών, καθίσταται δυνατή η διαχείριση των δεδομένων της επιχείρησής σας μέσω smartphone συσκευών ή tablets.

Σε πλήρη διασύνδεση με την πρωτοποριακή πλατφόρμα Power BI της Microsoft, το Soft1 BI Data Lake αντλεί, οργανώνει και εξάγει τα δεδομένα οποιασδήποτε εγκατάστασης Soft1 (είτε cloud, είτε on-premise), μετασχηματίζοντάς τα σε εξαιρετικά εύχρηστα dashboards, γραφήματα, πίνακες και άλλες οπτικοποιημένες αναφορές Business Intelligence.

Aπό τα πλέον σημαντικά βήματα για μία επιχείρηση είναι η ορθή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση πρέπει να χαράξει τη στρατηγική της και με βάση αυτή να θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Η οργάνωση και η συλλογή των οικονομικών δεδομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Ο χώρος της πληροφορικής εξελίσσεται συνεχώς, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις νέες τεχνολογίες. Για την άρτια οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων απαιτούνται σύγχρονες εφαρμογές μηχανογράφησης, οι οποίες βοηθούν όχι μόνο τον επιχειρηματία αλλά και τα στελέχη.

Ανταποκριθείτε πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις διαχείρισης που δημιουργεί για την επιχείρησή σας, η υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων στην online πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης για κάθε κλάδο

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Λιανική – POS

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Παροχή Υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικά

Διαχείριση Ακινήτων

Παραγωγή

Ξενοδοχεία

Διασυνδεση eshop με εφαρμογές SoftOne

Αυτοματοποιούμε για εσάς όλες τις διαδικασίες και ενημερώσεις που πραγματοποιείτε στο Ε-Shop σας, συνδέοντας το Ηλεκτρονικό σας κατάστημα με την εφαρμογή SoftOne που χρειάζεστε.

Βραβεία και Αναγνώριση

Cloud Excellence Awards

Largest Implementation 2014

indata-x

Softone Partners Network

Βράβειο Εξουσιοδοτημένου Πελάτη 2010

indata-x

contact us