Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επιφέρει μια νέα πραγματικότητα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, επιβάλλοντας την καταγραφή και αποστολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης όλων των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

Οι εφαρμογές για Μισθοδοσία & Soft1 HRMS και το νέο module myErgani Live αυτοματοποιούν τον τρόπο λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους συλλογής και αποστολής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, απλοποιώντας τον τρόπο εκτέλεσης πολύπλοκων καθημερινών εργασιών.

Πολλαπλοί τρόποι συλλογής & διαβίβασης δεδομένων
Ενσωματώνοντας την πρωτοποριακή υπηρεσία Worktime Audit το νέο module myErgani Live παρέχει τη δυνατότητα συλλογής, εισαγωγής και αποστολής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από πολλαπλές πηγές.

myWorkplace

Η εφαρμογή myWorkplace διαθέτει ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης.
Ο εργαζόμενος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή το smartphone του δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

Ergani QR Scanner

Το Soft1 Ergani QR Scanner είναι ένα πρωτοποριακό mobile application καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης με δυνατότητα λειτουργίας σε tablet ή smartphone.
Παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης της κάρτας εργασίας κάθε εργαζόμενου, με σκοπό την καταγραφή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησής του. Διασυνδέεται με την υπηρεσία Worktime Audit, διαβιβάζοντας αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σύστημα Ωρομέτρησης

Οι προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) των Soft1 εφαρμογών διασυνδέονται και επικοινωνούν απρόσκοπτα με οποιοδήποτε σύστημα ωρομέτρησης, λαμβάνοντας αυτόματα όλα τα δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησης των εργαζομένων, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσω της υπηρεσίας Worktime Audit.

Πρωτοποριακό Περιβάλλον Λειτουργίας

Η καταγραφή και εισαγωγή των δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης γίνεται αποκλειστικά ή συνδυαστικά με καθέναν από τους ανωτέρω τρόπους.
Επιπλέον, σε συνδυασμό με την εφαρμογή Soft1 myWorkplace, τα εργαλεία ελέγχου του myErgani Live παρέχουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για 24/7 πρόσβαση και μέσω οποιασδήποτε συσκευής στα δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησής τους.

Ισχυρά εργαλεία ελέγχου

Το νέο module myErgani Live ενσωματώνει την υπηρεσία myErgani Tools, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για
τον πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση των δεδομένων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπως ενδεικτικά:

✓ Στοιχεία προσέλευσης – αποχώρησης

✓ Έλεγχος διαβιβάσεων ανά τμήμα & οργανωτική μονάδα

✓ Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων, με δυνατότητα επαναδιαβίβασής τους

✓ Μαζική υποβολή σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο

✓ Διαβίβαση δεδομένων από τους προϊσταμένους για τους υφισταμένους τους

✓ Ειδοποιήσεις για παράληψη διαβίβασης προσέλευσης ή αποχώρησης

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us