Το e-invoice αποτελεί μια υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία αποτελεί μια σύγχρονη λύση για την αποστολή και διαχείριση των τιμολογίων. Καλύπτει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις για αυτοματοποίηση με ταχύτατη εκτέλεση των διαδικασιών για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριότητας.

Με την ισχυρή τεχνογνωσία της IMPACT στο Cloud με τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, η πιστοποιημένη υπηρεσία EINVOICING εγγυάται τη real-time διασύνδεση με το σύστημα λογισμικού κάθε επιχείρησης και την πλατφόρμα myDATA, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά παραστατικά σε τελικούς λήπτες και την ΑΑΔΕ, τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους!

Η υπηρεσία EINVOICING της IMPACT έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω της χρήσης υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Δίνει την δυνατότητα αποστολής τιμολογίων με ένα κλικ και:

 • Αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησης με την αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στους πελάτες σας
 • Σας απαλλάσσει από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, και αποστολής έντυπων παραστατικών.
 • Μειώνει σημαντικά το κόστος.
 • Παρέχει ταχύτερη είσπραξη τιμολογίων 100% φορολογική συμβατότητα.
 • Παρέχει ταχύτερη επιστροφή φόρου.
 • Παρέχει συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
 • Παρέχει μέγιστη ασφάλεια στο cloud
 • Επικοινωνία με το ERP

Η SoftOne αποτελεί τον πιο αξιόπιστο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαθέτει πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C, B2G

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ορίζεται η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή και περισσότερων οντοτήτων (π.χ. επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων).

Η έννοια της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης δεν περιορίζεται μόνον στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά μπορεί να αφορά σε όλα τα εκδιδόμενα, από τα συστήματα ERP έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων: προσφορές, παραγγελίες, εντολές αγοράς, κλπ.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει πολλά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται ταχύτερα και χωρίς λάθη.
 • Αυτοματοποιεί την διαδικασία της αρχειοθέτησης.
 • Επιτρέπει την αρχειοθέτηση στο Cloud για 5 χρόνια.
 • Καταργεί την εκτύπωση και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε επιχείρησης
 • Εύκολη OnLine διασύνδεση µε όλα τα ERP και εναρμόνιση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).
 • Ευκολία χρήσης – Πρόσβαση από παντού.
 • Ευέλικτη παράδοση – ακόμη και εκτυπωμένων παραστατικών.
 • Παρέχει ασφάλεια δεδομένων – EN ISO 27001:2013.
 • Ιστορικότητα όλου του κύκλου ζωής των παραστατικών.
 • Δυνατότητα αποστολής και συνηµµένων αρχείων µε τα παραστατικά.

Επιπλέον ο πάροχος υποχρεούται:

 1.  Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης.
 2.  Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών πιστοποιείται με ISO 27001.

3.Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξης των «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας.

4.Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.

Ζητήστε δωρεάν demo

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

e-invoicing
SFA

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us