Τι είναι το ΗRMS

Οι ανάγκες για αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στηρίζονται σε τεχνολογικά προηγμένα λογισμικά συστήματα όπου βοηθούνε τους HR managers να προσαρμόσουν την διαχείριση των τμημάτων τους αξιοποιώντας τις ισχύουσες νομοθεσίες για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

Τα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, ευαισθησία στην σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην εύρυθμη ενημέρωση των εργαζομένων τους.

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να έχει στη διάθεσή της το πλέον κατάλληλο προσωπικό, την καλύτερη οργάνωση, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων της ώστε να μπορεί να πετύχει τους εταιρικούς της στόχους και να προοδεύσει.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη μιας επιχείρησης. Η χρήση ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος HRM είναι αναγκαία για την άρτια λειτουργία του τμήματος HR. Στόχος ενός HRM συστήματος είναι η οργάνωση και η παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας μιας επιχείρησης.

Ποια τα οφέλη του HRMS για την επιχείρησή μου;

Ολοκληρωμένη διαχείριση

Απλοποιήστε και αυτοματοποιήστε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας με ένα λειτουργικό και εύχρηστο σύστημα HRMS που κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής λειτουργίας κάθε σύγχρονου τμήματος HR.

Αποδοτικότερη εργασία

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των εργαζομένων σας με συνεχή παρακολούθηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Προσφέρετε στα στελέχη σας τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των υφισταμένων τους, μειώνοντας έως και 50% το χρόνο ανάλυσης και επεξεργασίας των αξιολογήσεων.

Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Διαμορφώστε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την αλληλεπίδραση των εργαζομένων με την επιχείρηση και καταργεί άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προσφέρετε στους ανθρώπους σας όλα όσα χρειάζονται για να επικεντρώνονται σε εργασίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Λειτουργία 24/7

Ενισχύστε ουσιαστικά τους εργαζόμενούς σας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα προς έγκριση οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή. Υποστηρίξτε έμπρακτα κάθε μοντέλο (φυσική παρουσία ή τηλεργασία) αλλά και ρόλο εργασίας (πωλητές, τεχνικούς κα.).

Εύκολη επέκταση

Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία του τμήματος HR με μία σύγχρονη εφαρμογή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διαθέτοντας ταυτόχρονα απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και επέκτασης για την αποτελεσματική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών μεγάλων εταιρειών.

Καλύτερες αποφάσεις

Αξιοποιήστε ισχυρά εργαλεία HR metrics και επεξεργαστείτε real-time πλήθος αναφορών και μετρήσεων για κάθε παράμετρο που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας (δημογραφικά και μισθολογικά στοιχεία, ανάγκες εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού, καθορισμού και παρακολούθησης στόχων κα.).

SοftOne Μισθοδοσία

Για την πλήρη και αξιόπιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της εύρυθμης μισθοδοτικής λειτουργίας έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων.

Παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας και σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διαχείριση λειτουργιών προσωπικού (Human Resources Management).

Προσφέρει όλες τις λειτουργίες, έντυπα και αναφορές που απαιτούνται από τη νομοθεσία στην κατάλληλη μορφή.

Περιλαμβάνει δυνατότητες κατανομής εργαζομένων σε κέντρα κόστου, ενημέρωσης Γενικής ή/και Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ενημέρωση εφαρμογών τρίτων.

Παρέχει τη λειτουργία προγραμμάτων βαρδιών των εργαζομένων (ημερολόγιο εργασίας-βαρδιολόγιο).

Περιλαμβάνει ειδικά εργαλεία-εφαρμογές HR, όπως:

  • Ενημέρωση και web εφαρμογές σχετικά με τις Διατάξεις της Νομοθεσίας και Φορολογικών υποχρεώσεων και υπερεργασίας.
  • Εφαρμογή customized timesheets για τη λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εφαρμογή διατίθεται ως ανεξάρτητη εφαρμογή ή ως ενότητα συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες του μηχανογραφικού συστήματος Soft1 της εταιρείας.

Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης για κάθε κλάδο

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Λιανική – POS

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Παροχή Υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικά

Διαχείριση Ακινήτων

Παραγωγή

Ξενοδοχεία

Διασυνδεση eshop με εφαρμογές SoftOne

Αυτοματοποιούμε για εσάς όλες τις διαδικασίες και ενημερώσεις που πραγματοποιείτε στο Ε-Shop σας, συνδέοντας το Ηλεκτρονικό σας κατάστημα με την εφαρμογή SoftOne που χρειάζεστε.

Βραβεία και Αναγνώριση

Cloud Excellence Awards

Largest Implementation 2014

indata-x

Softone Partners Network

Βράβειο Εξουσιοδοτημένου Πελάτη 2010

indata-x

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us