Στην indata-x το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί το ουσιαστικότερο στοιχείο για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων. Για το λόγο αυτό η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια, αποσκοπώντας στον εντοπισμό συνεργατών, οι οποίοι αφενός κατέχουν υψηλή τεχνογνωσία και αφετέρου χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, ευελιξία και εφευρετικότητα.

Η indata-x αποτελείται από στελέχη, που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους, την πολυετή πείρα και τις τεχνικές τους γνώσεις, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των έργων, που αναλαμβάνουμε αλλά και ύψιστα επίπεδα παρεχόμενης υπηρεσίας στους πελάτες μας.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ

  • Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου.
  • Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου.
  • Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου.
Η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία υιοθετείται και εφαρμόζεται από όλα τα στελέχη, έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη βέλτιστων λύσεων.
Ζητήστε δωρεάν demo

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

e-invoicing
SFA

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us