Η indata-x στο πλαίσιο της πολυετής συνεργασίας της με τη SoftOne παρέχει τα νέα προϊόντα ERP on the Cloud.

Με το συνδυασμό Prime είναι δυνατή η λειτουργία και των νέων Soft1 Web & Mobile εφαρμογών (εκτός από τις Soft1 Mobile Sales και Soft1 Mobile Warehouse).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SOFT1 CLOUD ERP PRIME

 • Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων (Δύο Αποθηκευτικοί Χώροι), Υποκαταστήματα / Sites, Διαχείριση Serial Numbers & Υπηρεσιών (Service), Διαχείριση Χρώματος – Μεγέθους, Διαχείριση Group Sets, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη.
 • Συναλλασσόμενοι: Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων
 • Εμπορική Δραστηριότητα: Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Έργων, Παρακολούθηση Υπηρεσιών & Τεχνικών
 • Λογιστικές Ενότητες: Διαχείριση Γενικής Λογιστικής, Εσόδων – Εξόδων
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Χρηματικοί Λογαριασμοί-Ταμεία, Ειδικές Χρεοπιστώσεις-Δαπάνες, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Ημερολόγιο – Διαχείριση Συνάντησης, Πιστωτικές κάρτες, Αντιστοιχήσεις – Open item, Παρακολούθηση Πωλητών – Εισπρακτόρων

Το Soft1 Cloud ERP ValuePlus απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργικών ενοτήτων (με προαιρετικές μόνο τις ενότητες Μισθοδοσία και Αγγλικά) και διατίθεται στη βάση ονομαστικών χρηστών (named users).

Ο συνδυασμός περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τρεις (3) ονομαστικούς χρήστες.

Με το συνδυασμό ValuePlus είναι δυνατή η λειτουργία και των νέων Soft1 Web & Mobile εφαρμογών (εκτός από τις Soft1 Mobile Sales και Soft1 Mobile Warehouse).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SOFT1 CLOUD ERP VALUEPLUS

 • Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις αποθήκευσης-Ράφια, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη, Διαχείριση Serial Numbers – Υπηρεσιών (Service), Χρώμα – Μέγεθος, Group Sets, Παρτίδες, Ποσοτικές Εκκρεμότητες, Κατασκευαστές, Μάρκες
 • Συναλλασσόμενοι: Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων
 • Customization Tools: Run Time Rights, Alert System, Script Builder: Σενάρια Ροών
 • Remote systems
 • Εμπορική Δραστηριότητα: Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Ξένο νόμισμα, Παρακολούθηση Εργαζομένων, Πωλητών – Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Intrastat, Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες & Τεχνικοί
 • Λογιστικές Ενότητες: Διαχείριση Γενικής Λογιστικής, Έσοδα – Έξοδα, Παρακολούθηση Παγίων
 • CRM: CRM – Sales & Marketing
 • Reporting Tools: Πλήρη οριζόμενα Ευρετήρια, Report Generator-Basic, Report Generator – Advanced, Report Generator – Templates, Merging
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωμές, Διαχείριση Αξιόγραφων – Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων – Cash Flow, Διακανονισμοί & Δόσεις, Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Παρακολούθηση Ταμείων, Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών & Εμβάσματα, Αντιστοιχήσεις – Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων, Set Χρεοπιστώσεων, Πιστωτικές Πολιτικές – Credit Control
 • Operations: Μέσα (Resources), Δρομολόγια, Γεωγραφικά Σημεία, Business Units, Διαχείριση Εγκρίσεων, Διαχείριση επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα)
Ζητήστε δωρεάν demo

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

e-invoicing
SFA

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us