Η indata-x αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές και είναι επίσημος συνεργάτης της Softone και ως εκ τούτου αναλαμβάνει την πώληση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση κάθε πακέτου λογισμικού που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας.

Τα πακέτα λογισμικού που προτείνει:

Ανταποκρίνονται…

…με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης και καλύπτουν άμεσα και ικανά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής. Ακόμη διαχειρίζονται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης τους.

Απεικονίζουν…

…την πραγματικότητα της επιχείρησης, με τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες της. Αποτελούν ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης, συμμετέχουν και καθοδηγούν στη δημιουργία διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις νέες διεργασίες της επιχείρησης. Ακόμη είναι επεκτάσιμα και ανοικτά για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναπτυξιακών επιχειρηματικών πλάνων με την αξιοποίηση του Internet (Web εφαρμογή).

Έχουν απεριόριστες δυνατότητες…

…και απαντούν οριστικά και άμεσα σε προβλήματα οργάνωσης και πληροφόρησης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες εκτελούνται απλά και χωρίς σπατάλη χρόνου και μέσων γιατί έχουν ήδη προβλεφθεί σχολαστικά στον κεντρικό κώδικα ή τις παραμέτρους του συστήματος.

Συμβάλλουν…

…με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και στην αξιοποίηση εργαλείων που θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια.

Ζητήστε δωρεάν demo

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

e-invoicing
SFA

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us